Synchronicity

Jedná se o jevy, události, které náhle přichází do našeho života bez zjevné příčiny (protiklad kauzality). Dá se říci, že to je těžko vysvětlitelná shoda „náhod“, která má zpravidla pro daného člověka zvláštní význam. Já to také vnímám jako takovou zpětnou vazbu vesmíru, který nám ukazuje, že jsme na správné cestě (energie je synchronizovaná). DůležitéPokračovat ve čtení „Synchronicity“